Hotline 1: CSKH

0355.929.666

Hotline 2: CSKH

0975.718.162

Hệ thống lọc thô, lọc tổng cho ngôi nhà tại Hải Phòng

Lắp đặt hệ thống lọc thô xử lý nước đầu nguồn tại Hải Phòng

Thay thế vật liệu lọc định kỳ tại Hải Phòng

Lắp đặt dây chuyền lọc nước tinh khiết tại Hải Phòng

Sửa chữa hệ thống lọc thô, lọc tổng tại Hải Phòng